RGPD

RGPD

Elk formulier of elke teledienst beperkt de verzameling van persoonlijke gegevens tot het strikt noodzakelijke minimum (minimalisering van gegevens) en geeft met name de volgende zaken aan:

  • Wat zijn de doelstellingen van het verzamelen van deze gegevens (doeleinden);
  • Of deze gegevens verplicht of optioneel zijn voor het beheer van uw aanvraag;
  • Wie er kennis van zal kunnen nemen (in principe alleen Sauvage, behalve bij een formulier waarbij een overdracht naar een derde partij noodzakelijk is voor het afhandelen van uw verzoek);

Uw rechten inzake privacy en hoe ze uit te oefenen in relatie tot Sauvage. De persoonlijke gegevens die worden verzameld als onderdeel van de diensten die worden aangeboden op www.sauvage-quieron.com , worden verwerkt volgens beveiligde protocollen en stellen Sauvage in staat om verzoeken te verwerken die worden ontvangen door middel van zijn computerapplicaties. Voor informatie of uitoefening van uw rechten inzake privacy met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens die worden beheerd door Sauvage, kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming (DPO):

  • Via dit formulier
  • Of per aangetekende brief met een kopie van een identiteitsbewijs naar het volgende adres: 8, RUE DE LA VIERGE ST-JULIEN PLAGE 56170 QUIBERON 

OVER COOKIES

We gebruiken verschillende cookies op de site ter verbetering van de interconnectiviteit van onze site en onze dienstverlening.
Wat is een "cookie"? Een "cookie" is een bestand van beperkte omvang, meestal bestaande uit letters en cijfers, verzonden door de internetserver naar het cookiebestand van de browser die op de harde schijf van uw computer staat. Meer informatie over cookies, hoe ze werken en hoe ze te weigeren

INTERNE COOKIES NOODZAKELIJK VOOR DE GOEDE WERKING VAN DE SITE

Met deze cookies kan de site optimaal werken. U kunt cookies weigeren en verwijderen via uw browserinstellingen. Dit kan echter uw gebruikerservaring beperken. We slaan ook uw IP-adres op om de plaats te bepalen van waar u verbinding maakt. Deze data worden na gebruik onmiddellijk geanonimiseerd en kunnen door Sauvage in geen geval herleid worden tot een natuurlijke persoon. De verzamelde persoonlijke gegevens (cookie-identificatie) worden door Sauvage gedurende een periode van dertien maanden bewaard. Ze worden niet aan derden doorgegeven of voor andere doeleinden gebruikt. U kunt ervoor kiezen om cookies en de statistische analyse van uw klikgedrag te weigeren. 

COOKIES VAN DERDEN OM DE INTERCONNECTIVITEIT VAN DE SITE TE VERBETEREN

De site van Sauvage is afhankelijk van bepaalde diensten die worden aangeboden door websites van derden. Het gaat hier met name om:

  • Deelknoppen (Facebook, Twitter, Google+, Instagram)
  • Video gepost op de site (YouTube)

Deze functies maken gebruik van cookies van derden die rechtstreeks door deze diensten worden geplaatst. Tijdens uw eerste bezoek op www.sauvage-quiberon.com informeert een banner u over de aanwezigheid van deze cookies en vraagt u om een keuze te maken. Ze worden alleen geplaatst als u ze accepteert of als u doorklikt naar een volgende pagina van de website. U kunt altijd informatie inwinnen en in uw instellingen cookies accepteren of weigeren via de link [Cookie-instellingen] bovenaan elke pagina van de site. U kunt uw voorkeuren aangeven voor de gehele site of per dienst.

BEWAARTERMIJN VAN GEGEVENS VOOR HET BEHEER VAN GEGEVENS VAN (POTENTIELE) KLANTEN: 

Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend bewaard gedurende de tijd die nodig is voor het afhandelen van de zakelijke transactie met u. Echter, de gegevens op basis waarvan we een recht of contract kunnen aantonen en waarvoor een bewaarplicht geldt, zullen volgens de geldende wettelijke termijn bewaard worden. In het kader van mogelijke acquisitieactiviteiten kunnen de gegevens van klanten worden bewaard gedurende een periode van drie jaar na het einde van de zakelijke transactie. De persoonlijke gegevens met van een prospect die nog geen klant is, kunnen worden bewaard gedurende een periode van drie jaar vanaf het moment van verzameling of het laatste contactmoment op initiatief van de potentiële klant. Aan het einde van deze periode van drie jaar kunnen we weer contact met u opnemen om te informeren of u verder door ons voor commerciële doeleinden benaderd wil worden.

Voor identiteitsbewijzen: In geval van uitoefening van het recht op toegang of rectificatie, kunnen de gegevens met betrekking tot identiteitsbewijzen worden bewaard gedurende de periode die is vastgelegd in artikel 9 van het Franse wetboek van strafvordering, te weten één jaar. In het geval van uitoefening van het recht op verzet, kunnen deze gegevens worden gearchiveerd gedurende de verjaringstermijn als bedoeld in artikel 8 van het Franse wetboek van strafvordering, te weten drie jaar.

VOOR HET BEHEER VAN RECHT-VAN-VERZET-LIJSTEN MET BETREKKING TOTACQUISITIE:

De informatie die nodig is uw recht van verzet in aanmerking te nemen, wordt ten minste drie jaar bewaard vanaf het moment dat u het recht van verzet uitoefent.

VOOR HET METEN VAN BEZOEKERSCIJFERS: 

De informatie opgeslagen op de computer van de gebruikers of enig ander element dat wordt gebruikt om de gebruikers te identificeren of die het mogelijk maakt hen te volgen of hun klikgedrag te registreren, wordt niet langer dan twaalf maanden bewaard.

Vakantieverblijf zoeken

Voorbereiden van uw verblijf

Pers.
Sluiten
×

De Sauvage Applicatie

Ontdek alle nuttige informatie voor uw verblijf op onze mobiele applicatie: De gids voor uw vakantie!

Entdecken